http://www.eldoradogestion.nl     -     info@eldoradogestion.nl

Copyright © 2010-2013 Eldorado-Gestión B.V.

All Rights Reserved

Home. Onze Villa's. Resort PEP. Fotogalerij. Reserveren. Voorwaarden. Contact.

Voor het opmaken van de huurovereenkomst hebben wij van de hoofdhuurder nodig:

Naam:

Adres:

Postcode & Woonplaats:

Geboortedatum:

Tel.nr.:

Fax-nr.:

Mob.nr.:

Email:

Aantal personen, dat in de woning gebruik gaat maken en hun leeftijden


Scan of Kopie van het paspoort


* Na ontvangst van uw gegevens en de scan/kopie van uw paspoort ontvangt u van ons per email een voorlopige bevestiging met de huurovereenkomst in bijlage en wordt de Villa voor u geblokkeerd. De door u ingevulde en ondertekende huurovereenkomst dient per ommegaande -doch uiterlijk binnen 24 uur- per email of fax te worden geretourneerd.


* Tegelijk bij de reservering dient een eenmalige incasso-machtiging te worden verleend voor de aanbetaling ter grootte van 1/2 gedeelte van de huursom met een minimum van 800,- euro.


* Voor het restant dient een eenmalige incasso-machtiging te worden verleend, welke in twee gedeelten telkens een maand later worden geïnd.


* Na reservering en betaling van de afgesproken termijnbetalingen kan geen terugbetaling meer gevorderd worden.


* Als Eldorado-Gestión door overmacht het verhuurde niet ter beschikking kan stellen gedurende de gehuurde periode (geheel of gedeeltelijk) kan E-G naar redelijkheid en billijkheid de huurpenningen (geheel of gedeeltelijk) terugbetalen aan de huurder, doch er kan nooit meer gevorderd worden dan er aan huurpenningen is betaald. De verhuurder zal nimmer voor verdere schade aansprakelijk worden gesteld.


* Het staat Verhuurder volkomen vrij om zonder opgave van redenen een kandidaat-Huurder de huurovereenkomst te weigeren en hem niet als Huurder te accepteren.


* Huisdieren, honden en katten zijn niet toegestaan.


* Het is verboden te roken in en nabij de villa’s.


* De huurder dient zelf zorg te dragen voor/in het bezit te zijn van:

1) een annuleringsverzekering

2) een reiskosten- en ziektekostenverzekering

3) een W.A.-verzekering


* De Verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid in geval van diefstal, schade of ongevallen van welke aard dan ook, die kunnen optreden aan personen of eigendommen.


* Op de huurovereenkomst is alleen het Nederlandse Recht van toepassing, ook als aan de verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij in het buitenland gevestigd is.


* Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Bij verschil van mening is de beslissing van Eldorado-Gestión doorslaggevend.


* Bij elke geschil, welke tussen huurder en verhuurder moge rijzen, is uitsluitend de Rechter te Amsterdam bevoegd.


* Met het aangaan van de huurovereenkomst gaat de huurder zonder voorbehoud akkoord met bovengenoemde voorwaarden.


Wij wensen u een fantastich verblijf toe in

PEP-137 / PEP-137bis !

Voorwaardena’s